www.hel.no Samferdsel | Regional Transportplan On. 19. feb. 2020
Meny

Helgeland Regionråd

Torolv Kveldulvsons gt 5/7

Postboks 405

8801 Sandnessjøen

Vis på kart

 

Mobil: 902 14 433

Epost: post@hel.no

 

 Helgeland Regionråd Helgeland -og Sør Helgeland Regionråd samarbeider om innspil til regional transportplan.

 

Arbeidsgruppens deltakere er :

 

   Arnt Frode Jensen, ordfører Herøy,leder

• Andre Møller, ordfører Vega
• Kurt Jessen Johansen, havnesjef Vefsn
• Per Pedersen, ordfører Træna
• Bjørn-Ivar Blix, Lufthavnsjef Avinor Sandnessjøen
• Håvard Strømmen, adm.dir. TTS
• Glen Robert Johnsen, Lufthavnesjef Avinor Brønnøysund
• Ken R. Hansen, ordfører Vevelstad

 

Sekretariat
• Arnljot Arntsen, daglig leder Sør-Helgeland Regionråd
• Ravatsbakk, rådgiver MON
• Sissel Hesjedal, daglig leder

 

 

Noen av vedleggen er så store at det er en utfordring å få lagt dem ut på nettsiden. Ta kontakt så sender vi de til deg.

Vedlegg til regional transportplan:

 

1. Indeks Nordland


2. Godsstrømsanalyse HRR 2010

 
3. Befolkningsutvikling HRR 2012 – 2025
4. Befolkningsutvikling SHRR 2012 – 2025
5. Mulighetsstudie Mosjøen lufthavn
6. Innspill fra Brønnøy Havn KF
7. Brev fra Norsk Havneforening (2 stk.)
8. Utviklingsplaner for Mosjøen Havn
9. Notat – Ferjekai FS146
10. Innspill til RTP fra Jan Erik Netter
11. Prioriterte tiltak for RTP - Godsknutepunkt
12. N/K-analyse - Tunnel Horn - Andalsvåg
13. Konsekvensutredning - Ferjefri kryssing av Holandsfjorden
14. Kom. Ferjefri kryssing av Holandsfjorden – Transp.utv. Bodø
15. Prioriterte tiltak for NTP – RV73 og jernbaneutredning
16. Hva er NLC Corridor
17. NLC Corridor Cooperation prosjektbeskrivelse
18. Mulighetsstudie jernbane Helgeland – Sverige
19. Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) – presentasjon
20. BGLC Prosjektplan
21. Forprosjekt North Atlantic Container Service (NACS)

      Del 1

      Del 2
22. Forprosjekt Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy
23. Felles prioriteringer veg – SHRR og HRR

 

web: info helgeland