www.hel.no PROSJEKTER | Transportplan On. 19. feb. 2020
Meny

Helgeland Regionråd

Torolv Kveldulvsons gt 5/7

Postboks 405

8801 Sandnessjøen

Vis på kart

 

Mobil: 902 14 433

Epost: post@hel.no

Helgeland Regionråd vedtak styresak 71/09 Oppstart av arbeidet med Transportplan Helgeland – fase 2. Prosjektgruppen består av:


Arnt Frode Jensen, Herøy, leder
Aina Willumsen, Træna, nestleder
Tor Henning Jørgensen Hald Iks
Knut Petter Torgersen MoN KF

 

Prosjektgruppen har vedtatt å gjennomføre en godsstrøms analyse for å ha ett betre grunnlag for det videre planarbeid
 

web: info helgeland