www.hel.no PROSJEKTER | Scenarier "Etter Toven" On. 19. feb. 2020
Meny

Helgeland Regionråd

Torolv Kveldulvsons gt 5/7

Postboks 405

8801 Sandnessjøen

Vis på kart

 

Mobil: 902 14 433

Epost: post@hel.no

Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland
 

Utarbeid av Norut Tromsø på oppdrag av Helgeland Regionråd.

 

Forfatter Ringholm, Toril, Angell, Elisabeth, Lie, Ivar
Rapportnr. 13/2012
Årstall 2012

 

Hensikten med denne rapporten er todelt. For det første å presentere en analyse av sentrale utviklingstrekk for Midtre og Ytre Helgeland, på områdene befolkningsutvikling, næringsstruktur, sysselsetting, kompetansestruktur og regionstruktur. For det andre å utvikle scenarier for regionen, scenarier som tar opp i seg trekk fra analysene, men som ikke er rene framskrivinger av tendensene disse viser.

 

Analysen av befolkningsutviklingen viser at det i framtida ikke vil være noe særlig fødselsoverskudd i regionene, på grunn av den stadig aldrende befolkningen. Utbyggingen av Toven-tunnelen og andre planlagte vegforbedringer var en del av motivasjonen for å gjennomføre dette prosjektet. Med utgangspunkt i dagens næringsstruktur, er det et visst potensial for økt arbeidspendling mellom Alstahaug-regionen og Vefsn-regionen. Folk i store deler av Leirfjord får kortere reisevei til Mosjøen, noe som kan øke pendlingen til Mosjøen. Kortere reisetid vil knytte Sandnessjøen og Mosjøen tettere sammen – men hvor mye tettere avhenger av flere andre forhold.

 

Siste del av rapporten er viet tre scenarier, som først og fremst handler om de Alstahaug-regionen og Vefsn-regionen:

•Petroleum trumfer
•Tilhørighet, natur og kultur
•Kompetansesatsing og samarbeid
 

Rapporten finn du her

web: info helgeland