www.hel.no Partnerskap/Regionalt næringsfond Ma. 26. feb. 2018
Meny

Helgeland Regionråd

Torolv Kveldulvsons gt 5/7

Postboks 405

8801 Sandnessjøen

Vis på kart

 

Tlf: 75 07 57 90

Fax: 75 07 57 91

Epost: post@hel.no

Nordland fylkeskommune har bestemt å fjerne regionaltnæringsfond for 2014

 Svarbrev fra Nfk finn du her

 

PPartnerskapsordning /regionaltnæringsfond 2013.

 

62/12 Rutiner for søknader 2013
Vedtak: Besluttningsgruppen vedtar at det skal være to runder når det gjelder innsending av prosjekt/tiltak i 2013.
Fristen blir sett til:
15.mars
15.september.

Minst 1/3 del av midlene skal fordeles pr. 15.september
NB-NB-NB-NB

Nordland fylkeskommune vil behandle overføringen av regionaltnæringsfond på fylkestinget i april.

Vi tar forbehold om at vi får overført regionalt næringsfond iht langtidsbudsjettet.

Fristenefor innsending blir opprettholdt som vedtatt.

 

Ny partnerskapsordning /regionaltnæringsfond 2012 og 2013.

Handlingplan 2012 -2013 finn du her

 

 

 Anbefalingsdokument fra besluttningsgruppen 2009-2011 finn du her

 

Kort presentasjon av partnerskap/regionaltnæringsfond;

Finn du her

 

Brev fra Nordland fylkeskommun.

Her

 

Fylkestingssak

Her

 

 

Tiltaket /prosjektplanen skal sendes inn i systemet RF 1350

regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx

web: info helgeland