www.hel.no OM REGIONEN | Om Helgeland On. 19. feb. 2020
Meny

Helgeland Regionråd

Torolv Kveldulvsons gt 5/7

Postboks 405

8801 Sandnessjøen

Vis på kart

 

Mobil: 902 14 433

Epost: post@hel.no

(under oppdatering)

 

Helsetilbud

 

Helsetjenester på høyt regionalt nivå
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Helgelandssykehuset Mosjøen
Spesialisttjenester
Tannhelsetjenester
Fysioterapeuter
Omsorgstilbud av svært høg standard
God legedekning
God dekning sykehjem og omsorgsboliger
Miljørettet helsevern
Psykiatrisk omsorg/sykehus


Næringsliv


Største oppdrettskonsentrasjon i landet (Herøy, Dønna, Træna, Lurøy og Rødøy) med stort utviklingspotensiale.
Stor industriell virksomhet, aluminiumsverk, meieri, regionale administrative funksjoner (Mosjøen og Sandnessjøen)
Stor verkstedindustri, oljebase (Sandnessjøen)
Mindre verksteder, snekkerbedrifter
Stor primærnæring
Stor fiskerivirksomhet 


Utviklingstrekk 
 

Brei næringsmessig kompetanse
Utviklingspotensiale innenfor oppdrett, prosessindustri og oljevirksomhet, reiseliv
Tilrettelagte næringsareal i alle kommuner 

Godt utbygde videregående skoler – Sandnessjøen og Mosjøen
Desentraliserte tilbud videregående skoler – andre kommuner
Desentralisert høgskoletilbud
Akademi Helgeland
Høgskolen i Nesna
To Folkehøgskoler 


Realkompetanse og næring

 

Høy kompetanse innen
Oppdrett
Skipsbygging
Primærnæring
Prosessindustri
Sterke miljøer innen administrasjon og forvaltning 

Byggeklare tomter, rimelig prisnivå i små kommunene
Tilgjengelig leiemarked, rimelig prisnivå 


Kommunevis 
 

ALSTAHAUG: Byggeklare tomter kr 120.000 – 300.000
DØNNA: Byggeklare store tomter kr 20.000
HERØY: Regulerte boligtomter kr 120,- pr kvm.
LEIRFJORD: Byggeklare tomter rimelig prisnivå.
LURØY: Private ”råtomter” kr 15.000 – 40.000. Regulerte tomter.
RØDØY: Store rimelige tomter tilgjengelig
TRÆNA: Rimelige boligtomter tilgjengelig.
VEFSN: Byggeklare tomter, boligområder med god infrastruktur kr 150.000


 

Fritid

 

Svært bredt organisasjonsliv
Desentralisert utbygde tilbud.
Tilbud over landsgjennomsnitt
Tilbud på høyt regionalt nivå (Sandnessjøen og Mosjøen)
Godt utbygde bibliotektjenester
Fotballbaner
Lysløyper
Turstier
Rikt friluftsliv med både hav og fjell (gode jakt- og fiskemuligheter)
Grendehus/ungdomshus
Svømmehaller 


ALSTAHAUG: Musikkskole, fotballhall, idrettshall m/scene, kino, kunsgressbane, idrettsanlegg m/friidrettsbane, golfbane, Petter Dass-dagene, Petter Dass Museum, Alstahaug-tunet  
DØNNA: Dønnahallen,Bjørnsmartnan, kulturskole, kunstgressbane, friidrettsanlegg og kino
HERØY: Kulturskole, idrettshall, kunstgressbane, idrettsanlegg og friidrettsanlegg, bygdesamling, Herøydagene
LEIRFJORD: Kulturskole, idrettshall 
LURØY: Skytebaner
TRÆNA: Trænafestivalen, idrettshall, skytebane, Petter Dass-kapellet, Kirkehelleren.
VEFSN: Kulturhus m/kino/teatersal, stort idrettsanlegg m/fotballbaner, fotballhall, idrettshall, friidrettsanlegg, flere skianlegg, skytebaner, golfanlegg, alpinanlegg, laksefiske, turstier, museum, ”Sjøgato”


 

web: info helgeland