www.hel.no OM REGIONEN | Kommunikasjon On. 19. feb. 2020
Meny

Helgeland Regionråd

Torolv Kveldulvsons gt 5/7

Postboks 405

8801 Sandnessjøen

Vis på kart

 

Mobil: 902 14 433

Epost: post@hel.no

(under oppdatering)

 

Kommunikasjon


Eksternt


Sandnessjøen:

 

Flyforbindelse 3-4 avg./døgn nord
Flyforbindelse 4-5 avg./døgn sør

Flyforbindelser direkterute t/r Gardemoen flere ganger i uken
Godt utbygd havn med hurtigrute og godsbåter i tillegg til lokaltrafikk

 


Mosjøen:

 

Flyforbindelse 3-4 avg./døgn nord
Flyforbindelse 4-5 avg./døgn sør
Jernbane 5 avg./døgn nord
Jernbane 3 avg./døgn sør
Godt utbygd havn med nasjonal og internasjonal trafikk.
E6 (Første knutepunkt mot havn nord for Steinkjer

 

Internt

Lurøy, Rødøy og Træna

Bussforbindelse Mo i Rana flere ganger pr. døgn.
Hurtigbåt til/fra Sandnessjøen og Bodø.
Fergeforbindelse internt og eksternt


Mellom Herøy, Dønna, Nesna og Sandnessjøen.

 

Hurtigbåt flere ganger i døgnet.


Mellom Sandnessjøen og Mosjøen
 

 Buss flere ganger pr. døgn, korresponderer med togavganger


Nye planlagte samferdselsløsninger


Ny vegforbindelse Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Basregion (ytre og indre Helgeland)
Felles bo-, arbeidsmarked- og serviceregion for ca. 78.000 mennesker

Ny veg- og kommunikasjons- løsninger Herøy - Dønna - Sandnessjøen (fastlandsforbindelse)

Felles regional flyplass
Frekvens, større flytyper – under utredning
Utbedring RV 17
Stokkvågen – Kilboghavn
Komplettering av dagens forbindelser over Stokkvågen


 

web: info helgeland