www.hel.no AKTUELT To. 18. april 2019
Meny

Helgeland Regionråd

Torolv Kveldulvsons gt 5/7

Postboks 405

8801 Sandnessjøen

Vis på kart

 

Tlf: 75 07 57 92

Mobil: 902 14 433

Epost: post@hel.no

Helgeland regionråd - ny vedtekter

Medlemskommunene i Helgeland Regionråd har vedtatt nye vedtekter gjeldande fra 01.01.2018.

 

Den 30.januar er det første møte iht nye vedtekter , og der konsensusbegrepet er borte.

 

Vedtektene og selskapsavtalen finn du her

[25.01.2018]
Helgeland regionråd ønsker Grane kommune velkommen som medlem

Grane kommune er nå medlem i Helgeland Regionråd.

Rødøy kommune har meldt seg ut av Helgeland regionråd, og meldt seg inn i Salten regionråd.

 

Medlemskommunene har vedtatt nye vedtekter gjeldende fra 01.01.2018, og konsensus begrepet er tatt ut av vedtektene. I tillegg går opposisjonsmedlemmene fra og være oppservatører til medlemer av regionrådsmøtene.

 

 

[25.01.2018]
Stig Sørra ny daglig leder i Helgeland Regionråd

Styret Helgeland Regionråd Iks tilbudt Stig Sørra stillingen som daglig leder i Helgeland Regionråd. Han har takket ja til stillingen, planlagt tiltredelse 1.1.2018. Etter styrets oppfatning har han meget relevant utdanning. Gjennom sitt virke som politiker, og i flere av de sivile stillinger han har innehatt, dokumenteres det at han god forståelse for det politiske system på ulike nivåer, og at han har kunnskaper om offentlig forvaltning, nærings- og samfunnsliv. Han har meget god økonomiforståelse, bl.a. fra sin tid i forsvaret og i sivile lederstillinger. Utvalget finner at han har gode språkkunnskaper, formidlings- og samarbeidsevne. Hans referanser bekrefter at han evner å arbeide selvstendig og målrettet, at han har gode kommunikasjons- og kontaktevner, at han er strukturert og tydelig og at han har god rolleforståelse. Det er gjennomført to intervjurunder.
Alle beslutninger i ansettelsesutvalget gjennom hele prosessen har vært enstemmige.

Styret ser frem til samarbeidet og ønsker Sørra velkommen.
 

[14.12.2017]
Les protokoll fra OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)møtet den 02.november 2017.

Protokoll fra OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) sitt møtet i Mosjøen den 02.november 2017.

finn du her

[21.11.2017]
Helgeland Regionråd -styremøtet i Mosjøen 23.november

På styremøtet den 23.oktober har en sett fokus på flere tema som er viktig for regionen og kommunene.

 

Utdanningstilbudet i vgs. – tanker om fremtiden, orientering v/ rektor Sissel Merethe Høberg, Sandnessjøen vgs. og rektor Kurt Henriksen, Mosjøen vgs. 

 

Hydrogen som energikilde Orientering v/ Jan Carsten Gjerløw
Norsk Hydrogenforum
 

Vigsling i kommunene etter 1.1.2018, orientering
v/seksjonsleder Heine Larsen Nersund,


 Etablering av skjærgårdstjeneste på Helgelandskysten.
Orientering v/ Kristian Helgesen, Helgelandsfriluftsråd.
 

HV-14 i Drevja informere om hva de kan bidra med ved større hendelser
v/ Jan Tore Sæterstad Major/G-5/9 Sør-Hålogaland HV-distrikt 14
 

 Les mer på

[20.11.2017]
<< Forrige 6-10 av 88 Neste >>
web: info helgeland