www.hel.no AKTUELT To. 5. des. 2019
Meny

Helgeland Regionråd

Torolv Kveldulvsons gt 5/7

Postboks 405

8801 Sandnessjøen

Vis på kart

 

Tlf: 75 07 57 92

Mobil: 902 14 433

Epost: post@hel.no

OFFSHORE NORLAND 2018 - Olje- og gasskonferansen 5. og 6. juni i Sandnessjøen

Helgeland Regionråd arrangerer i samarbeid med Petro Arctic og Nordland fylkeskommune på nytt olje- og gasskonferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen den 5.og 6. juni 2018. Årets konferanse blir den 19 i rekken.

 

Konferansen har utviklet seg til å bli en arena for næringslivs- og samfunnsaktører og politikere med interesse for utviklingen av olje og gass aktiviteten i Norskehavet og i nordområdene.

 

[25.01.2018] Les mer
Helgeland regionråd - ny vedtekter

Medlemskommunene i Helgeland Regionråd har vedtatt nye vedtekter gjeldande fra 01.01.2018.

 

Den 30.januar er det første møte iht nye vedtekter , og der konsensusbegrepet er borte.

 

Vedtektene og selskapsavtalen finn du her

[25.01.2018]
Helgeland regionråd ønsker Grane kommune velkommen som medlem

Grane kommune er nå medlem i Helgeland Regionråd.

Rødøy kommune har meldt seg ut av Helgeland regionråd, og meldt seg inn i Salten regionråd.

 

Medlemskommunene har vedtatt nye vedtekter gjeldende fra 01.01.2018, og konsensus begrepet er tatt ut av vedtektene. I tillegg går opposisjonsmedlemmene fra og være oppservatører til medlemer av regionrådsmøtene.

 

 

[25.01.2018]
Stig Sørra ny daglig leder i Helgeland Regionråd

Styret Helgeland Regionråd Iks tilbudt Stig Sørra stillingen som daglig leder i Helgeland Regionråd. Han har takket ja til stillingen, planlagt tiltredelse 1.1.2018. Etter styrets oppfatning har han meget relevant utdanning. Gjennom sitt virke som politiker, og i flere av de sivile stillinger han har innehatt, dokumenteres det at han god forståelse for det politiske system på ulike nivåer, og at han har kunnskaper om offentlig forvaltning, nærings- og samfunnsliv. Han har meget god økonomiforståelse, bl.a. fra sin tid i forsvaret og i sivile lederstillinger. Utvalget finner at han har gode språkkunnskaper, formidlings- og samarbeidsevne. Hans referanser bekrefter at han evner å arbeide selvstendig og målrettet, at han har gode kommunikasjons- og kontaktevner, at han er strukturert og tydelig og at han har god rolleforståelse. Det er gjennomført to intervjurunder.
Alle beslutninger i ansettelsesutvalget gjennom hele prosessen har vært enstemmige.

Styret ser frem til samarbeidet og ønsker Sørra velkommen.
 

[14.12.2017]
Les protokoll fra OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)møtet den 02.november 2017.

Protokoll fra OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) sitt møtet i Mosjøen den 02.november 2017.

finn du her

[21.11.2017]
<< Forrige 6-10 av 89 Neste >>
web: info helgeland