www.hel.no AKTUELT Fr. 20. okt. 2017
Meny

Helgeland Regionråd

Torolv Kveldulvsons gt 5/7

Postboks 405

8801 Sandnessjøen

Vis på kart

 

Tlf: 75 07 57 90

Fax: 75 07 57 91

Epost: post@hel.no

10 vil bli dagligleder i Helgeland Regionråd IKS

Da søknadsfristen gikk ut var det 11 personer som hadde søkt på stillingen som dagligleder i Helgeland Regionråd Iks

Søkerlisten:

Helen Andersson, Storuman /Namsskogan 40 år
Sverre Knut Andresen, Alstahaug 58 år

Siv Hemsett, Kristiansand 50 år
Mildrid Hendbukt-Søbstad, Vefsn 58 år
Janne Sjelmo Nordås, Hattfjelldal 53 år
Stig Sørra, Alstahaug 51 år
Oddrun Sofie Fossum Bårdgård, Leirfjord 34 år
Magnus Ansnes Igeland, Sandnessjøen (ikke oppgitt alder)

 

I ettertid har Siv Hemsett Kristiansand 50 år trukket søknaden sin.
Styret i Helgleand Regionråd Iks har besluttet at 1 kvinne og 3 menn er unntatt offentligheten.

 

Det er etablert en ansettelse gruppe som består av rådmenn og ordfører.
 

[19.10.2017]
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) møtet som skal være i Mosjøen den 02.november 2017.

OSOs formål er å bygge et velfungerende faglig/administrativt samarbeid mellom Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset

 

OSO møtet som skal være i Mosjøen den 02.november 2017.
Her finn du :
Innkalling

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Vedlegg 6
 

[12.10.2017]
DAGLIG LEDER - 100 % stilling – fast.

 

Vår nåværende daglig leder ønsker å fratre stillingen i februar 2018.

I den forbindelse søker Helgeland Regionråd etter ny daglig leder.


Som daglig leder i Helgeland Regionråd vil du være en viktig aktør i utviklingen på Helgeland.
Kommunene i Helgeland Regionråd representerer et bredt spenn av kompetanse, folk og næringer, som er viktige aktører både nasjonalt og internasjonalt. Regionrådet jobber for stadig å videreutvikle vår region slik at vi beholder vår posisjon som en av de mest sentrale og toneangivende regioner i Nord-Norge.


Vi søker derfor etter en ny daglig leder med samfunnsengasjement som også har erfaring og kompetanse med utviklingsarbeid.
Du må evne å arbeide selvstendig, men også opp mot mange forskjellige samarbeidspartnere, samt den politiske ledelsen i Regionrådet.

Vi ønsker en daglig leder med:
• Høyere utdanning, gjerne på masternivå.
• Forståelse av det politiske system, lokalt, regionalt og nasjonalt.
• Kunnskaper om offentlig forvaltning, nærings- og samfunnsliv
• Økonomiforståelse og erfaring med budsjettansvar
• God digital kompetanse
• Gode språkkunnskaper og formidlingsevne
• Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
• Gode kommunikasjons- og kontaktevner
• Serviceinnstilt
• Gode samarbeidsevner
• Strukturert og tydelig fremtoning

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres

Lønn, tiltredelse og øvrige vilkår etter avtale.

For ytterligere informasjon, kontakt styreleder Børge Toft, tlf. 92 80 81 88, E-post: borge.toft@alstahaug.kommune.no, eller regiorådsleder Per Pedersen, tlf. 99 30 75 04,
E-post: per.pedersen@trana.kommune.no.

Søknad sendes innen 15.oktober 2017 til Helgeland Regionråd. Pb 405. 8801 Sandnessjøen.
 

[02.10.2017]
Temamøte -Samferdsel

Helgeland Regionråd arrangere

 

Temamøte – samferdsel.

Sted; Kommunehuset i Herøy kommune
Tidspunkt 26.juni 2017 – kl. 13:00 -16:00

Agenda
Kl.13:00 Torghatten Trafikkselskaps syn på flytilbudet på kortbanenettet og orientering om Torghatten Trafikkselskap ASA v/ Konsernsjef Brynjar Forbergskog Torghatten Trafikkselskap ASA

Kl.14:00 Informasjon ny teknologi/nye båttyper. v/ Edmund Tolo Skipsverftet Fjellstrand AS

Boreal har meldt at dem øsnker å delta. Det er sendt forespørsel til Nordland fylkeskommune.

[21.06.2017]
Offshore Nordland -olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 7 og 8 juni 2017

Helgeland Regionråd skal på nytt i samarbeid med Petro Artic og Nordland fylkeskommune arrangerer olje- og gasskonferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen den 7.og 8. juni 2017, og vi spør på nytt i år om De kan delta på konferansen.
Konferanse blir den 18 i rekken.
Konferansen har utviklet seg til å være en arena for næringsliv og politikere med interesse for utviklingen av Nordområdene.
 

[16.05.2017]
1-5 av 78 Neste >>
web: info helgeland