www.hel.no AKTUELT Ti. 12. des. 2017
Meny

Helgeland Regionråd

Torolv Kveldulvsons gt 5/7

Postboks 405

8801 Sandnessjøen

Vis på kart

 

Tlf: 75 07 57 90

Fax: 75 07 57 91

Epost: post@hel.no

Les protokoll fra OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)møtet den 02.november 2017.

Protokoll fra OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) sitt møtet i Mosjøen den 02.november 2017.

finn du her

[21.11.2017]
Helgeland Regionråd -styremøtet i Mosjøen 23.november

På styremøtet den 23.oktober har en sett fokus på flere tema som er viktig for regionen og kommunene.

 

Utdanningstilbudet i vgs. – tanker om fremtiden, orientering v/ rektor Sissel Merethe Høberg, Sandnessjøen vgs. og rektor Kurt Henriksen, Mosjøen vgs. 

 

Hydrogen som energikilde Orientering v/ Jan Carsten Gjerløw
Norsk Hydrogenforum
 

Vigsling i kommunene etter 1.1.2018, orientering
v/seksjonsleder Heine Larsen Nersund,


 Etablering av skjærgårdstjeneste på Helgelandskysten.
Orientering v/ Kristian Helgesen, Helgelandsfriluftsråd.
 

HV-14 i Drevja informere om hva de kan bidra med ved større hendelser
v/ Jan Tore Sæterstad Major/G-5/9 Sør-Hålogaland HV-distrikt 14
 

 Les mer på

[20.11.2017]
10 vil bli dagligleder i Helgeland Regionråd IKS

Da søknadsfristen gikk ut var det 11 personer som hadde søkt på stillingen som dagligleder i Helgeland Regionråd Iks

Søkerlisten:

Helen Andersson, Storuman /Namsskogan 40 år
Sverre Knut Andresen, Alstahaug 58 år

Siv Hemsett, Kristiansand 50 år
Mildrid Hendbukt-Søbstad, Vefsn 58 år
Janne Sjelmo Nordås, Hattfjelldal 53 år
Stig Sørra, Alstahaug 51 år
Oddrun Sofie Fossum Bårdgård, Leirfjord 34 år
Magnus Ansnes Igeland, Sandnessjøen (ikke oppgitt alder)

 

I ettertid har Siv Hemsett Kristiansand 50 år trukket søknaden sin.
Styret i Helgleand Regionråd Iks har besluttet at 1 kvinne og 3 menn er unntatt offentligheten.

 

Det er etablert en ansettelse gruppe som består av rådmenn og ordfører.
 

[19.10.2017]
OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) møtet som skal være i Mosjøen den 02.november 2017.

OSOs formål er å bygge et velfungerende faglig/administrativt samarbeid mellom Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset

 

OSO møtet som skal være i Mosjøen den 02.november 2017.
Her finn du :
Innkalling

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Vedlegg 6
 

[12.10.2017]
DAGLIG LEDER - 100 % stilling – fast.

 

Vår nåværende daglig leder ønsker å fratre stillingen i februar 2018.

I den forbindelse søker Helgeland Regionråd etter ny daglig leder.


Som daglig leder i Helgeland Regionråd vil du være en viktig aktør i utviklingen på Helgeland.
Kommunene i Helgeland Regionråd representerer et bredt spenn av kompetanse, folk og næringer, som er viktige aktører både nasjonalt og internasjonalt. Regionrådet jobber for stadig å videreutvikle vår region slik at vi beholder vår posisjon som en av de mest sentrale og toneangivende regioner i Nord-Norge.


Vi søker derfor etter en ny daglig leder med samfunnsengasjement som også har erfaring og kompetanse med utviklingsarbeid.
Du må evne å arbeide selvstendig, men også opp mot mange forskjellige samarbeidspartnere, samt den politiske ledelsen i Regionrådet.

Vi ønsker en daglig leder med:
• Høyere utdanning, gjerne på masternivå.
• Forståelse av det politiske system, lokalt, regionalt og nasjonalt.
• Kunnskaper om offentlig forvaltning, nærings- og samfunnsliv
• Økonomiforståelse og erfaring med budsjettansvar
• God digital kompetanse
• Gode språkkunnskaper og formidlingsevne
• Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
• Gode kommunikasjons- og kontaktevner
• Serviceinnstilt
• Gode samarbeidsevner
• Strukturert og tydelig fremtoning

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres

Lønn, tiltredelse og øvrige vilkår etter avtale.

For ytterligere informasjon, kontakt styreleder Børge Toft, tlf. 92 80 81 88, E-post: borge.toft@alstahaug.kommune.no, eller regiorådsleder Per Pedersen, tlf. 99 30 75 04,
E-post: per.pedersen@trana.kommune.no.

Søknad sendes innen 15.oktober 2017 til Helgeland Regionråd. Pb 405. 8801 Sandnessjøen.
 

[02.10.2017]
1-5 av 80 Neste >>
web: info helgeland